АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ»

22.12.2022 | 10:40

З 8 по 20 грудня 2022 року відбувалася атестація (державний іспит та  захист кваліфікаційних (магістерських) робіт) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань  28 “Публічне управління та адміністрування” спеціальності  281 “Публічне управління та адміністрування” ОПП «Публічне адміністрування та управління бізнесом»  кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу  Львівського національного університету імені Івана Франка.

Голова Державної екзаменаційної комісії  Коваль Ярослав Богданович, начальник Міжрегіонального управління Національного агенства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях  та члени комісії високо оцінили результати атестації здобувачів вищої освіти.

На розгляд Екзаменаційній комісії було представлено  наукові дослідження здобувачів вищої освіти, що розкрили широкий спектр актуальних питань щодо державної політики Україні у сфері розвитку регіонального співробітництва, діджиталізації публічного адміністрування та розвитку електронної демократії,  формуванні механізмів професійної етики в органах публічного управління, зарубіжного досвіду надання державних та громадських послуг, модернізації публічного управління соціально-економічним розвиток регіону тощо.

У ході державного іспиту та захисту магістерських робіт випускники показали високий рівень теоретичної та практичної підготовки, застосували сучасні наукові підходи і на високому рівні представили результати самостійно отриманих результатів, давали обґрунтовані відповіді на запитання членів Екзаменаційної комісії на основі набутих теоретичних знань та  особистого  практичного досвіду.

Вітаємо випускників кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом галузі знань  28 “Публічне управління та адміністрування” спеціальності  281 “Публічне управління та адміністрування” ОПП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» із успішним атестацією та завершенням 1,5 річного навчання!

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує усіх зацікавлених (стейкхолдерів) взяти участь у:

  1. громадських обговореннях чинної освітньо-наукової програми та проєкту програми «Публічне управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за покликанням: https://financial.lnu.edu.ua/academics/aspirantura-doktorantura
  2. громадських обговореннях чинної освітньо-професійної програми та проєкту програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за покликанням: https://financial.lnu.edu.ua/bakalavr_publichne-administruvannia-ta-upravlinnia-biznesom

 

Нам важлива думка роботодавців, випускників, здобувачів, науково-педагогічних працівників та інших стейкхолдерів, які небайдужі до якості вищої освіти.

Бажаємо  реалізації задумів і творчих планів, подальшого кар’єрного зростання, професійних здобутків у сфері удосконалення публічного управління та адміністрування, здійснення вагомого вкладу у наближення Перемоги України!