Управління державними та місцевими фінансами

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом вивчення дисципліни «Управління державними та місцевими фінансами» є
сукупність форм та методів організаційно-правових та методичних засад управління державними та місцевими фінансами в Україні в умовах сьогодення.

Мета навчальної дисципліни

Полягає в розширенні та поглибленні теоретичних знань студентів з питань формування і функціонування державних та місцевих фінансів та набуття практичних навичок застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами держави та місцевого самоврядування.

Основні завдання

Вивчення основних засад управлінської діяльності у сфері державних та місцевих фінансів. Оволодіння методиками прийняття ефективних рішень у межах формування та
використання фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів, цільових бюджетних і позабюджетних фондів, державних і комунальних підприємств.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни “Управління державними та місцевими фінансами”

Робоча програма навчальної дисципліни “Управління державними та місцевими фінансами”

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної дисципліни  “Управління державними та місцевими фінансами”

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Управління державними та місцевими фінансами”

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни  “Управління державними та місцевими фінансами”

Засоби діагностики (тестові завдання) з навчальної дисципліни  “Управління державними та місцевими фінансами”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус