Публічне управління в сфері національної безпеки

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки та публічного управління

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324Базарко І. М.УФПМ-12с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316УФПМ-12сБазарко І. М.

Опис курсу

Дисципліна “Публічне управління в сфері національної безпеки” призначена для розкриття сутності та важливості національної безпеки як ключового фактора стабільності та розвитку сучасних держав. Здобувачі матимуть можливість дослідити основні аспекти публічного управління в цій галузі, включаючи розгляд законодавства та органів влади в Україні, ролі органів влади та інших структур, що забезпечують національну безпеку. Дисципліна також охоплює аналіз загроз для національної безпеки, стратегічне планування та етичні аспекти управління в цій галузі. Знання, отримані під час цієї дисципліни, допоможуть здобувачам зрозуміти важливість та складність забезпечення безпеки держави та сприятимуть розвитку їхніх навичок у сфері публічного управління в контексті національної безпеки.

Силабус: Денна форма навчання

Завантажити силабус

Силабус: Заочна форма навчання

Завантажити силабус