Розпорядження декана

Про організацію освітнього процесу, наукової та виховної роботи на факультеті управління фінансами та бізнесу у 2023–2024 навчальному році


Про випускові кафедри та призначення заступників завідувачів кафедр факультету управління фінансами та бізнесу у 2023–2024 навчальному році


Про перелік діючих програм, силабусів, методичних рекомендацій до виконання курсових та кваліфікаційних робіт, проходження практик здобувачами вищої освіти на факультеті управління фінансами та бізнесу у 2023–2024 навчальному році


Розпорядження “Про склад Методичної ради факультету управління фінансами та бізнесу”


Про атестацію здобувачів вищої освіти факультету управління фінансами та бізнесу у 2023 році