Розпорядження декана

Про атестацію здобувачів освітнього ступеня магістр факультету управління фінансами та бізнесу у 2019 році


Про виконання наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 25.10.2019 р. № 4439 “Про зимову екзаменаційну сесію 2019/2020 навчального року”


Про організацію освітнього процесу, навчальної, методичної, наукової, виховної роботи на факультеті управління фінансами та бізнесу у  2019–2020 навчальному році


Про перелік програм для провадження освітньої діяльності на факультеті управління фінансами та бізнесу у 2019–2020 навчальному році