Розпорядження декана

Про виконання наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 08.04.2024 р. № 484 «Про літню екзаменаційну сесію 2023/2024 навчального року»


Про організацію освітнього процесу, наукової та виховної роботи на факультеті управління фінансами та бізнесу у 2023–2024 навчальному році


Про випускові кафедри та призначення заступників завідувачів кафедр факультету управління фінансами та бізнесу у 2023–2024 навчальному році


Про перелік діючих програм, силабусів, методичних рекомендацій до виконання курсових та кваліфікаційних робіт, проходження практик здобувачами вищої освіти на факультеті управління фінансами та бізнесу у 2023–2024 навчальному році


Розпорядження “Про склад Методичної ради факультету управління фінансами та бізнесу”


Про атестацію здобувачів вищої освіти факультету управління фінансами та бізнесу за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у грудні 2023 року


Про виконання наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 07.11.2023 р. № 3845 «Про зимову екзаменаційну сесію 2023/2024 навчального року»