Звітування завідувача про роботу кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики за 2021-2023 рр.

01.12.2023 | 21:22

Результати діяльності професорського-викладацького колективу кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики впродовж 2021-2023 рр. за такими основними напрямками як навчально-методична, наукова, організаційна та виховна робота відображають наступні показники:

 • збільшення на 11% педагогічного навантаження кафедри;
 • викладання 55-ти навчальних дисциплін;
 • розроблено 3-и авторських навчальних курси (ДВВС) для студентів усіх спеціальностей Університету, на які записується понад 400 студентів щороку;
 • отримано 1-е вчене звання професора та 1-е доцента;
 • видано 2-а навчальних посібники;
 • розроблено НМК до 12-ти нових навчальних дисциплін;
 • атестовано 21-ин електронний навчальний курс;
 • оновлення ОПП для підготовки бакалаврів та магістрів (2023 р.);
 • проведено 5-ть відкритих лекційних занять;
 • регулярна співпраця зі стейкхолдерами: обговорення ОПП – 4 заходи, проведено гостьових лекцій – 13, організація спільних заходів – 2, представлення освітніх програм – 11 заходів;
 • студентами пройдено навчання на 4-ох онлайн курсах з отриманням відповідних сертифікатів;
 • членство у редколегіях іноземних рецензованих наукових видань мали 4-и викладачі;
 • надано 7-м рецензій на праці, що опубліковані у журналах, які індексуються в базах даних Web of Science, Scopus;
 • опубліковано 88-м наукових праць, у т.ч. 6-ть у виданнях, які входять у міжнародні наукометричні бази даних Scopus, Web of Science;
 • організовано 13-ть заходів наукового і науково-практичного характеру та співорганізовано 5-ть заходів з іншим кафедрами Університету й ЗВО України;
 • наукове керівництво 1-им аспірантом із подальшим успішним захистом дисертації;
 • 2-ма викладачами отримано сертифікати про володіння англійською мовою на рівні В2;
 • укладено 9-ть договорів про співпрацю;
 • проведено 3-и засідання студентського наукового гуртка;
 • 3-и студенти отримували Академічну стипендії імені Героя Небесної Сотні;
 • проведено 4-и методичних семінари та підготовлено 6-ть науково-методичних доповідей;
 • 2-ма викладачами пройдено міжнародне стажування;
 • 1-ин студент та 1-ин викладач взяли участь у програмах академічної мобільності;
 • здобуто здобувачами ОП перемоги на 9-ти спортивних змаганнях;
 • проведено 3-и заходи щодо забезпечення «нульової толерантності» до фактів порушення академічної доброчесності;
 • підвищення професійного рівня: планове підвищення кваліфікації – 8 викладачів, отримано 97 сертифікатів за участь у різноманітних тематичних заходах;
 • членство викладачів у 9-ти професійних об’єднаннях;
 • проведено виховні тематичні заходи в академічних групах, зустріч з практичним психологом, участь щороку у проєкті «Welcome week», командотворчі тренінги, зустріч з громадськими організаціями (ГО «Будуємо Україну разом»), відвідування музеїв та виставок, залучення до круглих столів, участь у благодійних заходах тощо;
 • профорієнтаційні активність: участь щороку у проєкті «UniWeek», зустрічі із учнями КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».