Зустрічі із фахівцями-практиками як запорука розвитку фахових компетентностей та формування практичних навичок у майбутніх працівників сфери фінансів

26.04.2023 | 21:42
Кафедра фінансового менеджменту активно залучає фахівців-практиків до навчального процесу, що сприяє розвитку фахових компетентностей та формуванню практичних навичок у майбутніх працівників сфери фінансів.
25 квітня 2023 р. на запрошення к.е.н., доцента Дарії Попович в рамках вивчення дисципліни «Страховий менеджмент», тема «Врегулювання страхових претензій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Фінанси, митна та податкова справа» відбулася зустріч із фахівцем-практиком – генеральним директором Групи компаній ЕКСПЕРТ ІН, сертифікованим експертом Європейської групи оціночних асоціацій TEGOVA Романом Новічевським.
Під час зустрічі спікер наголосив, що процес урегулювання збитків та здійснення страхових виплат є чи не найважливішою функцією у діяльності страхової компанії, тому необхідні глибокі практичні знання особливостей цього процесу. Слухачі мали можливість розглянути практичні кейси щодо врегулювання страхових претензій, які можуть виникнути між страхувальником та страховиком у випадку настання одного з найбільш поширених ризиків – ДТП. Також спікер ознайомив з функціоналом програми Аудатекс, яка призначена для ідентифікації та розрахунку вартості відновлювального ремонту транспортних засобів і широко застосовується на практиці для врегулювання розміру збитків в автотранспортному страхуванні.
Висвітлена інформація та практичні поради практика будуть використані в подальшому для вдосконалення викладання навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» з метою підсилення її практичної складової, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню якості освітнього процесу та забезпеченню практичної підготовки фахівців.
Загалом зустріч була максимально інформативною як для професорсько-викладацького складу кафедри, так і для здобувачів вищої освіти, які також отримали вичерпні відповіді на поставлені запитання.