Зустрічі із фахівцями-практиками як складова удосконалення практичної підготовки фінансистів

08.10.2023 | 20:29

Тісна співпраця кафедри фінансового менеджменту з роботодавцями – це необхідна умова підготовки високопрофесійних фахівців та запорука їхнього подальшого успішного працевлаштування. Однією із форм співпраці із потенційними працедавцями для здобувачів освітніх програм «Фінанси, митна та податкова справа» та «Фінансовий менеджмент» є гостьові лекції.

Так, 5 жовтня 2023 р. на запрошення д.е.н., професора Юлії Шушкової в рамках вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент», теми «Управління грошовими потоками на підприємстві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Фінанси, митна та податкова справа» відбулася зустріч із помічником фінансового директора Групи компаній мережі аптек «Подорожник» Владиславом Хітою.

Під час зустрічі спікер наголосив, що в системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємств грошові потоки займають провідне місце: аналіз їх стану є важливою складовою оцінки фінансового становища, а планування розміру вхідних і вихідних потоків пов’язане з узгодженням операційних, інвестиційних і фінансових стратегій розвитку. Від ефективності управління грошовими потоками залежить реалізація поточних і довгострокових цілей і завдань підприємства, виконання зобов’язань перед кредиторами, стабільність діяльності, фінансова стійкість у перспективі, саме тому необхідні глибокі практичні знання особливостей цього процесу.

Слухачі мали можливість розглянути практичні кейси управління грошовими потоками підприємства, зокрема, що стосувалися управління оборотним капіталом (оцінки короткострокових потреб у наявних грошах та управління запасами); управління капітальними потребами (фінансування за рахунок власних коштів або кредитів банку); управління витратами та їхньою оптимізацією для більш раціонального розподілу ресурсів підприємства.

Також спікер охарактеризував найтиповіші причини виникнення касових розривів на підприємствах та пояснив як їх запобігти, ознайомив з особливостями складання платіжного календаря, проаналізував сучасні методи банківського кредитування підприємств в Україні, а також надав практичні рекомендації щодо вибору тієї чи іншої форми та методу кредитування.

Загалом зустріч була досить насиченою та цікавою. Досвід, який здобувачі освіти отримали під час гостьової лекції, уже зовсім скоро вони зможуть використати у своїй практичній діяльності.