Зустріч із стейкхолдерами на кафедрі фінансового менеджменту

30.12.2021 | 20:38

29.12.2021 року на кафедрі фінансового менеджменту  відбулася зустріч із заступником директора Інституту регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, завідувачем відділу регіональної фінансової політики, д.е.н. проф. Сторонянською І.З.

Важливим елементом співпраці із стейкхолдерами є визначення та аналіз змістових компонент освітніх програм та фахових компетентностей необхідних для підготовки фахівців, які будуть конкурентоспроможними на ринку праці.

В ході зустрічі, Ірина Зеновіївна особливу увагу звернула на змінах до змістового  наповнення навчальних планів та освітніх компонент освітніх програм «Фінанси, митна та податкова справа», «Фінансовий менеджмент», адже вони можуть мати певні «особливості» саме для Західного регіону, враховуючи сучасні реалії та регіональні потреби і запропонувала рекомендації щодо їх удосконалення.

Гаранти освітніх програм д.е.н., проф. Ситник Н.С., д.е.н., доц. Шушкова Ю.В., к.е.н., доц. Західна О.Р. порушили проблему та активно обговорили питання дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти під час виконання курсових, кваліфікаційних робіт та індивідуальних наукових завдань.

Учасники події к.е.н., доц. Дубик В.Я., к.е.н., доц. Петик Л.О. та к.е.н. Круглякова В.В. окреслили коло питань  Ірині Зеновіївні та послухали рекомендації щодо формування тематики студентських науково-дослідних робіт та кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачів вищої освіти.

Завідувач кафедри проф. Ситник Н.С. подякувала д.е.н. проф. Сторонянській І.З. та всім учасникам засідання за слушні пропозиції та зазначила, що висловлені думки будуть враховані під час перегляду навчальних планів, формування змісту освітніх компонент та освітньо-професійних програм підготовки фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування за усіма рівнями вищої освіти.