Засідання секції кафедри економіки та публічного управління: «Європейський вимір публічного управління та адміністрування» в рамках Звітної наукової конференції 2021р.

09.02.2022 | 22:39

8 лютого 2022 року на кафедрі економіки та публічного управління було проведено засідання секції «Європейського виміру публічного управління та адміністрування» в рамках Звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 р.

Обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем та перспектив розвитку держави і місцевого самоврядування в контексті сучасних управлінських та соціально-економічних процесів є важливим елементом розвитку сфери публічного управління.

В ході роботи секції професорсько-викладацький склад кафедри: обговорили проблеми та перспективи реалізації європейських принципів публічного адміністрування в Україні, висвітлили концептуальні засади побудови системи антикризового управління, проаналізували особливості формування та реалізації державної політики в Україні у контексті інтеграції до європейського простору тощо.

Керівник підсекції  – доц. Капленко Г.В.

Секретар підсекції – доц. Зеленко В. А.

Під час засідання секції заслухано та обговорено наступні доповіді професорсько-викладацького складу кафедри економіки та публічного управління:

 • Ще раз про європейські принципи публічного адміністрування. Доц. Капленко Г.В.
 • Концептуальні засади побудови системи антикризового управління банківською діяльністю. Доц. Стасишин А.В.
 • Адаптація досвіду пенсійної реформи Франції у процесі провадження державної політики з реформування пенсійної системи в Україні. Доц. Зеленко В.А.
 • Бюджет участі як інструмент демократизації бюджетного процесу. Доц. Пак Н.Т.
 • Формування та реалізація державної гуманітарної політики в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Проф. Парубчак І.О.
 • Європейський досвід державного управління у сфері надання адміністративних послуг. Доц. Пікулик О.І.
 • Державна служба на сучасному етапі державотворення в Україні. Доц. Маліновська О.Я.
 • Спільна соціальна політика ЄС. Доц. Куліш І.М.
 • Проблеми управління сталим розвитком суспільства. Доц. Табачук А.
 • Співробітництво територіальних громад щодо розвитку соціальної сфери. Доц. Подвірна Н.С.
 • Роль публічного управління в сфері екологічної безпеки. Доц. Нагорнюк О.П.
 • Проблема розмежування понять “народ” і “нація” у вітчизняному й міжнародному праві. Ас. Микитенко О.В.
 • Стандарти Європейського Союзу у галузі побудови системи місцевого самоврядування. Ас. Клочко А.А.