Засідання гарантів та членів робочих груп щодо оновлення освітніх програм «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

07.03.2023 | 21:39

07 березня 2023 р. на кафедрі цифрової економіки та бізнес-аналітики відбулося засідання гарантів та членів робочих груп щодо оновлення освітніх програм «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Гаранти освітніх програм проф. Ірина ШЕВЧУК та доц. Юліанна СТАДНИК зазначили необхідність внесення змін до освітніх програм у зв’язку із циклічними змінами в економіці та на ринку праці, цифровізацією всіх сфер суспільства та ризиками ведення бізнесу в умовах воєнного стану.

Під час засідання були обговорені основні аспекти, на які варто звертати увагу при вдосконалення ОПП, а саме дотримання вимог галузевих стандартів, забезпечення результатів навчання та відповідних фахових компетентностей, врахування результатів моніторингу побажань здобувачів та роботодавців при внесенні змін до освітніх програм.

У ході зустрічі було внесено ряд пропозицій стосовно удосконалення освітньо-професійних програм «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.