Засідання Дискусійного клубу «Співпраця органів влади й місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства та бізнесом» кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

18.05.2022 | 12:44

17 травня 2022 року відбувся уже традиційний науковий захід, організований кафедрою публічного адміністрування та управління бізнесом та  науковим гуртком «Державотворець» – Дискусійний клуб на тему: «Співпраця органів влади й місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства та бізнесом» у рамках Днів науки-2022. До заходу долучилися студенти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом» усіх років навчання.

Модераторами Дискусійного клубу були: доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом Решота О. А. та староста гуртка «Державотворець» студентка групи УФП-41с  Вовк Вікторія.

Цьогорічний захід акцентував увагу на проблемних аспектах та механізмах співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства й бізнесом в умовах війни.

Під час Дискусійного клубу студенти виступали з доповідями щодо національної культурної ідентичності українців, напрямів вдосконалення системи електронного урядування в Україні в умовах воєнного стану, проблем функціонування громадянського суспільства та його співпраці з органами влади й місцевого самоврядування в умовах війни, ролі соціального підприємництва як інструменту вирішення економічних та соціальних проблем в державі тощо:

  1. Баляс Я. УФП-31с «Національна культурна ідентичність українців» (науковий керівник: д.е.н., доц. Комарницька Г. О.)
  2. Саєвич Р. «Розробка моделі суспільно-владної взаємодії громадськості з органами місцевого самоврядування» (науковий керівник: д.е.н., доц. Комарницька Г. О.)
  3. Єзерська У. УФП-31с «Напрями вдосконалення системи електронного урядування в Україні» (науковий керівник: к. держ. упр., доц. Решота О. А.)
  4. Боднарук Н. УФП-21с «Громадянське суспільство: становлення, роль та місце в Україні» (науковий керівник: к. держ. упр., доц. Решота О. А.)
  5. Вовк В. УФП-41с «Соціальне підприємництво як інструмент вирішення економічних та соціальних проблем в державі» (науковий керівник: к. е.н., доц. Маліновська О. Я.)
  6. Дерев’янко В. УФПМ-11с «Специфіка прийняття управлінських рішень у системі публічного адміністрування в умовах невизначеності та ризику» (науковий керівник: д.е.н., проф. Карпінський Б. А.)
  7. Кормило М. УФП-21с «Корпоративні комунікації як дієвий інструмент налагодження міжінституційної співпраці» (науковий керівник: д.е.н., проф. Карпінський Б. А.)
  8. Гончаров А. УФПМ-11с «Процес прийняття управлінських рішень у піблічному управлінні» (науковий керівник: д.е.н., проф. Карпінський Б. А.)
  9. Очковська Ю. УФПМ-11с «Зарубіжний досвід надання державних та громадських послуг в Україні» (науковий керівник: д.е.н., проф. Карпінський Б. А.)

До активної дискусії долучився професорсько-викладацький склад кафедри  та здобувачі вищої освіти, обговоривши питання сучасного стану громадянського суспільства та його інститутів, методи та перспективи покращення ефективності співпраці державних та громадських інститутів задля підвищення добробуту населення та покращення соціальних показників тощо.

Висловлюємо подяку усім учасникам за плідну дискусію та ґрунтовні доповіді!