Залучення фахівців-практиків до навчального процесу

21.05.2021 | 13:10

Логічним продовженням традиції залучення фахівців-практиків до навчального процесу стало проведення к.е.н., доцентом Іриною Ясіновською практичного заняття 20.05.2021 р. з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів групи УФФ-22с із залученням представників компанії «БІЗНЕСДЖЕТПРО» Ольги Сивак – менеджера проектів компанії та Наталії Катеринець – фінансового аналітика.

Такі зустрічі сприяють посиленню практичної спрямованості фахових дисциплін та формують навички, необхідні для подальшої успішної кар’єри фахівців-фінансистів освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа».

Спікери розповіли про сучасні виклики для бізнесу та їх рішення на основі використання платформи BJet, яка адаптована до реальності ведення бізнесу в Україні. Ольга Сивак ознайомила студентів із можливостями платформи BJet, зокрема здійснювати оперативний аналіз інформації; формувати фінансову, бухгалтерську та управлінську звітність в одній системі; аналізувати доходи і витрати підприємства; формувати багаторівневу аналітику у реальному часі та іншими перевагами платформи, а Наталія Катеринець продемонструвала студентам функціонал платформи та особливості практичної роботи, акцентувала увагу на важливості проведення своєчасного та фахового аналізу діяльності підприємства, як основи прийняття правильних управлінських рішень.

Заняття викликало значний інтерес у студентів.

Організація таких гостьових занять із залученням до навчального процесу фахівців-практиків сприяє посиленню конкурентних переваг наших випускників на ринку праці.