Захист навчальної практики з інформаційних і комунікаційних технологій студентами групи УФЕ-31с

10.02.2024 | 11:35

У п’ятницю, 09 лютого 2024 р., відбувся захист навчальної практики з інформаційних і комунікаційних технологій студентів групи УФЕ-31с ОП «Інформаційні технології в бізнесі». Навчальна практика є невід’ємною складовою частиною процесу  підготовки бакалаврів у закладах вищої освіти. Практика триває 2 тижні та передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань з професійно-орієнтованих дисциплін та розвиток професійних якостей майбутнього фахівця.

Основними завданнями проходження навчальної практики є:

  • поглиблення та розширення знань з курсів професійної та практичної підготовки;
  • визначення місця майбутнього спеціаліста в області використання інформаційних технологій та математичних методів у сфері економіки та бізнесу;
  • ознайомлення здобувачів вищої освіти із професійними вимогами, що висуваються до спеціаліста, необхідними практичними вміннями та навичками;
  • реалізація умінь збору, обробки та представлення інформації за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;
  • посилення розуміння сутності основ побудови сайту;
  • поглиблення знань щодо формування структури майбутнього сайту;
  • реалізація побудови мапи сайту відповідно до теми дослідження;
  • набуття навичок реалізації потреб бізнесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;
  • реалізація професійних компетентностей, які передбачені освітньо-професійною програмою “Інформаційні технології в бізнесі”.

Кожен студент одержав індивідуальне завдання, яке стосувалося конкретного домену (сфери діяльності), що сприяло розвитку особистих професійних компетенцій студента. Студенти із задоволенням попрацювали над виконанням поставлених завдань, показали свої знання та творчі здібності та добре захистили навчальну практику з інформаційних і комунікаційних технологій.