Захист кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Інформаційні технології в бізнесі»

23.12.2021 | 09:07

Завершальним кроком в навчанні здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» (Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології в бізнесі») є захист кваліфікаційних робіт, який на кафедрі цифрової економіки та бізнес-аналітики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка із врахуванням карантинних обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19,  відбувся 21 грудня 2021 р. в онлайн режимі.

Екзаменаційна комісія працювала під головуванням бізнес-аналітика ІТ-компанії SoftServe Роман Оксани Зіновіївни. Заступник голови – завідувач кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики – д.е.н., професор Шевчук Ірина Богданівна; члени комісії: науково-педагогічні працівники кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики – к.ф.-м.н., доцент Мищишин Орест Якович, к.е.н., доцент Стадник Юліанна Андріївна, к.е.н., доцент Старух Анна Ігорівна.

На захист було винесено результати наукових досліджень здобувачів, що присвячені актуальним питанням аналізу, оптимізації та управління бізнес-процесами, виявленню бізнес-перспектив використання конкретних інформаційних технологій в умовах динамічності ринкового середовища.

Здобувачі продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки, застосували сучасні наукові підходи і на високому рівні представили результати самостійно отриманих результатів.

Щиро вітаємо магістрів із успішним захистом робіт! Бажаємо подальших перемог в особистій професійній діяльності! Не зупиняйтесь, завжди прагніть більшого, зростайте!!!