Видатні українські економісти: від минулого до сьогодення

23.05.2024 | 22:09

Українські вчені зробили вагомий внесок у розвиток економічної науки. Однак для загалу цей внесок є, на жаль, ще недостатньо відомий. Це пояснюється низкою обставин: український народ тривалий час був позбавлений державності; праці багатьох українських економістів не були доступні навіть фахівцям; у вищих навчальних закладах економічної думки України не вивчали; за радянських часів зацікавленість спадщиною українських економістів тлумачили як буржуазний націоналізм. Проте, незважаючи на це, економічна думка України розвивалася в загальноєвропейському й світовому контекстах.

23 травня в рамках проведення Днів науки на факультеті управління фінансами та бізнесу, освітня програма «Фінанси, митна та податкова справа» (порадник Попович Д. В.) студенти групи УФФ-21с ознайомились з найвидатнішими українськими економістами минулого та сьогодення. Зокрема, розглянули економічний доробок Балудянського М. А. (1769 – 1847), Вернадського І.  В. (1821 – 1884), Зібера М. І. (1844 – 1888), Подолинського С. А. (1850 – 1891), Туган-Барановського М. І. (1865 – 1919), Слуцького Є. Є. (1880 – 1948). Окрема увага була приділена Нобелівському лауреату Саймону Кузнецю (1901-1985), адже саме в Україні він здобув базову освіту, яка стала основою його майбутніх відкриттів в економічній науці ХХ століття. Не обійшли увагою і сучасних українських економістів – Романа Шеремету і Юрія Городніченка (найкращих українських економістів за версією «Forbes»).

Під час виховного заходу здобувачі вищої освіти отримали нові знання про розвиток економічної думки в Україні в минулому та в епоху сучасності, що дає змогу розвинути свої професійні навики, глибше дізнатися про напрями економічних досліджень видатних вчених-українців.