Відкрите лекційне заняття к.е.н., доц. кафедри фінансового менеджменту Гринчишина Я.М. на тему: «Державне регулювання страхової діяльності»

19.03.2021 | 20:45

19 березня 2021 року к.е.н., доцентом кафедри фінансового менеджменту Гринчишиним Я.М. було проведено відкрите лекційне заняття на тему: «Державне регулювання страхової діяльності» для студентів групи УФЕ-31с денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Економіка».

На лекційному занятті були висвітлені наступні питання:

  1. Необхідність і методи державного регулювання страхової діяльності
  2. Правове забезпечення страхування
  3. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні
  4. Ліцензування страхової діяльності

На занятті були присутні: завідувач кафедри фінансового менеджменту проф. Ситник Н.С., викладачі кафедри фінансового менеджменту: доц. Дубик В.Я., Західна О.Р., Петик Л.О., Сич О.А., Смолінська С.Д., Шушкова Ю.В., Попович Д.В., Ясіновська І.Ф. та ін.

Під час лекції особлива увага зверталась на проблеми реформування механізму державного регулювання страхової діяльності та приведення його у відповідність до норм ЄС. Після закінчення заняття відбулося обговорення результатів проведеної лекції, під час якого виступаючі відзначили актуальність теми, фаховість і послідовність викладення лекційного матеріалу, доступність та легкість для розуміння. Вдале використання мультимедійної презентації посилило зрозумілість, логічність і повноту викладення лекції. Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на належному науково-теоретичному і методичному рівні.