Відкрита лекція з навчальної дисципліни «Web-дизайн та web-програмування»

15.03.2021 | 19:53

15 березня 2021 р. к.ф.-м.н., доц. Депутатом Б.Я. на платформі Teams було проведено відкрите лекційне заняття в групі УФЕ-31с з навчальної дисципліни «Web-дизайн та web-програмування» на тему «Мова гіпертекстової розмітки (HTML)». Дана дисципліна є частиною циклу нормативних дисциплін професійної підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Інформаційні технології в бізнесі» та  логічним послідовним продовженням вивчення дисциплін ІТ-спрямування.

Метою лекційного заняття було розглянути базові поняття мови розмітки гіпертексту, структуру HTML-документа, засоби його створення та вимоги до оформлення тексту в ньому.

На занятті були присутні представники професорсько-викладацького складу кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики. Зокрема завідувач кафедри д.е.н., доц. Шевчук І.Б., к.е.н., доц. Старух А.І. та ін.

Заняття було проведене на високому науковому, і навчально-методичному рівні й одержало схвальні відгуки, зокрема відзначено професіоналізм та вміння лектора зосередити увагу слухачів на головних положеннях матеріалу лекції, підтримувати постійний контакт зі студентами.