Відкрита лекція з навчальної дисципліни “Комп’ютерна графіка”

15.05.2021 | 19:18

14 травня 2021 року доцентом кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Стадник Ю.А. для студентів групи УФЕ-31с, що навчаються на освітній програмі «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка», із застосуванням засобів корпоративної платформи для комунікацій і спільної обробки даних Microsoft Teams було проведено відкрите лекційне заняття на тему: «Роздільна здатність графічних зображень» з дисципліни «Комп’ютерна графіка».

На занятті були присутні завідувач та викладачі кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики: доц. Шевчук І.Б., доц. Мищишин О.Я., доц. Задорожна А.В., ст. викладач Васьків О.М, ст. викладач Ситник В.Ю.

Під час обговорення відкритої лекції науково-педагогічні працівники відзначили її методичність та змістовність (питання теми викладені повністю, чітко та логічно), аргументованість (висловлені судження підтвердженні фактами та прикладами), практичне значення (продемонстровано приклади практичного застосування представленого матеріалу), фахове володіння матеріалом теми, підтримання контакту з аудиторією, прогресивний формат проведення із застосуванням програмного забезпечення для обробки графічних зображень  та для дистанційної роботи, легкість сприйняття матеріалу.

Загалом лекція прочитана на високому науково-методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.