Відкрита лекція к.е.н., доц. кафедри фінансового менеджменту Круглякової В.В. на тему «Державний кредит»

23.03.2021 | 19:20

23 березня 2021 року для студентів 1-го курсу освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа» була проведена відкрита лекція доцентом кафедри фінансового менеджменту к.е.н. Кругляковою Вірою Володимирівною з дисципліни «Фінанси» на тему «Державний кредит».

В межах лекційного заняття було розглянуто питання щодо економічної природи та сутності державного кредиту, розкрито поняття державного боргу та визначено його економічні наслідки, а також окреслено особливості управління державним боргом.

На відкритій лекції були присутні: завідувач кафедри фінансового менеджменту, проф. Ситник Н.С., викладачі кафедри фінансового менеджменту: проф. Ватаманюк-Зелінська У.З., доц. Західна О.Р., Дубик В.Я., Блащук-Дев’яткіна Н.З., Сич О.А., Смолінська С.Д., Ясіновська І.Ф., Клепанчук О.Ю., Петик Л.О., Шушкова Ю.В., Козакевич О.Р. та інші.

В лекції особлива увага була приділена сучасним аспектам державного кредитування, а саме актуальним формам державних запозичень, аналізу динаміки та структури державного боргу України за останні роки та процесу управління державним боргом в Україні.

Після закінчення заняття відбулося обговорення результатів проведеної лекції, під час якого присутні дійшли до спільного висновку, що мета лекції – досягнута, лекція проведена на високому науково-методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Також було відмічено прогресивний інноваційний формат проведення лекції, її актуальність та креативність. Лектор повністю розкрила зміст кожного питання, а мультимедійна презентація посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.