Відкрита лекція к.е.н., доц. Петик Л.О. з навчальної дисципліни «Публічні фінанси»

25.05.2023 | 22:51

18 травня 2023 року к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту Петик Л.О. на платформі Teams провела відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Публічні фінанси» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти ОП «Фінанси, митна та податкова справа » на тему «Державний кредит і державний борг».

На лекції були присутні здобувачі груп УФФ-21, УФФ-22, УФФ-23 та професорсько – викладацький склад кафедри фінансового менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Доцент Петик Любов Орестівна у логічній послідовності відповідно до плану лекції висвітлила наступні питання:

  1. Сутність та функції державного кредиту
  2. Форми державного кредиту
  3. Поняття та види державного боргу
  4. Управління державним боргом

          Виклад лекційного матеріалу, окрім розкриття теоретичних аспектів означеної теми, містив і аналітичну оцінку динаміки статистичних показників.

Лектор акцентувала увагу також і на актуальних питаннях державного кредиту та державного боргу України в умовах воєнного стану.

Під час проведення лекції здобувачі приймали активну участь в обговоренні питань, що стосувались змісту лекції.

Лекційний матеріал за за змістовим наповненням має практичну цінність та сприяє розвитку фахових компетентностей здобувачів, формуванню практичних навичок та досягненню відповідних програмних результатів навчання.