Відкрита лекція к.держ.упр., доцента кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом Решоти О. А. на тему «Формування іміджу органів публічної влади в комунікативному просторі»

01.04.2021 | 12:12

30 березня 2021 року для студентів 4-го курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування» було проведене відкрите лекційне заняття доцентом кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом к. держ. упр., доц. Решотою Оленою Анатоліївною з навчальної дисципліни «Комунікації в публічному адмініструванні» на тему «Формування іміджу органу публічної влади в комунікативному просторі».

На відкритому лекційному занятті було ознайомлено студентів із понятійно-категоріальним апаратом, сучасними концепціями формування іміджу, різновидами іміджу органів публічної влади, визначено основну різницю між поняттями іміджу, бренду та репутації, проаналізовано інструменти та механізми формування іміджу органу публічної влади з позиції комунікативного підходу, запропоновано практичні шляхи підвищення довіри громадянського суспільства до діяльності органів публічного адміністрування.

На відкритій лекції були присутні члени Вченої Ради факультету управління фінансами та бізнесу та професорсько-викладацький склад кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом: завідувач кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики, д.е.н., доц. Шевчук І. Б., в.о. завідувача кафедри економіки та публічного управління д.е.н., доц. Капленко Г. В., в.о. завідувача кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, д.е.н., доц. Комарницька Г. О., професор кафедри фінансового менеджменту, д.е.н., проф. Ватаманюк-Зелінська У. З., доцент кафедри економіки та публічного управління, к.е.н., доц., Гупало О. Г., доцент кафедри економіки та публічного управління, к.е.н., доц. Пікулик О. І., д.е.н., проф. Васьківська К. В., д.е.н., проф. Карпінський Б. А., к.пед.н., доц. Бобко Л. О., к.е.н., доц. Герасименко О. В., к.е.н., доц. Маліновська О. Я. та ін.

Після завершення лекційного заняття відбулось обговорення результатів проведеної лекції, де усі присутні відзначили логічний і послідовний виклад лекційного матеріалу, досягнення мети та завдань заняття, сучасне та креативне проведення відкритої лекції. Відзначено вдале поєднання лектором викладу теоретичного матеріалу, що підкріплювалось практичними прикладами, постійний зворотній зв’язок із студентською аудиторією, використання сучасних інтерактивних методів навчання для активізації зацікавленості аудиторії, таких як кейс-стаду та сучасних інтерактивних методів гейміфікації навчального процесу – міні-квізу, що надало можливість оцінити рівень засвоєння лекційного матеріалу студентами одразу по завершенню відкритого заняття.

Усі присутні на відкритому лекційному заняття дійшли до спільного висновку про високий академічний та науково-методичний рівень проведеної відкритої лекції, що відповідає сучасним вимогам вищої школи.