Відкрита лекція доцента кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Задорожної А. В.

17.11.2023 | 15:18

13 листопада 2023 р. на платформі Microsoft Teams відбулася відкрита лекція доцента кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Задорожної Анни Володимирівни з дисципліни «Управління проєктами інформатизації» на тему «Сіткове і календарне планування проєкту». На лекції були присутні студенти групи УФЕ-41с та професорсько-викладацький склад кафедри.

Під час лекції були розглянуті основні засади сіткового планування, методи сіткового планування та приклади їх застосування для оцінки параметрів проєкту, дано оцінку кожного з представлених методів. Наголошено на потребі при керуванні проєктом ураховувати схему проєктного трикутника, що відображає зв’язок між обсягом робіт, часом, вартістю та якістю. Викладачем було продемонстровано способи скорочення тривалості виконання проєкту та оцінювання вартості таких скорочень.

Продемонстровано використання сучасних програмних засобів для вирішення завдань сіткового та календарного планування проєктів.

Представлений лекційний матеріал має практичну цінність та дозволяє сформувати у студентів потрібні знання та навички з управління проєктами, у тім числі із використанням програмних засобів планування.