Відкрита лекція доцента кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Ігоря РОМАНИЧА на тему «Фігури технічного аналізу. Математичні методи технічного аналізу»

30.04.2024 | 09:49

29 квітня 2024 року в офлайн форматі відбулась відкрита лекція доцента кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Романича Ігоря Богдановича з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» на тему «Фігури технічного аналізу. Математичні методи технічного аналізу». На лекції в аудиторії були присутні студенти групи УФЕ-31с ОПП «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка», а також професорсько-викладацький колектив кафедри. Бажаючі могли долучитись до участі за допомогою платформи Microsoft Teams.

Під час лекції було продемонстровано та розглянуто основні фігури в технічному аналізі, які утворюються на графіках руху цін активів на ринку, проаналізовано базові моделі «японських свічок» і їх різновиди, продемонстровано та розглянуто трендові індикатори та осцилятори.

Матеріал лекції буде практично закріплено зі здобувачами вищої освіти на лабораторних заняттях з використанням програми Metastock.