Відбувся захист курсових робіт зі спеціалізації магістрами ОП «Інформаційні технології в бізнесі»

04.01.2023 | 11:48

2 січня 2023 р. відбувся захист курсових робіт студентів групи УФЕМ-11с ОП «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка».

Магістрами було представлено широкий спектр прикладних наукових досліджень та практичних розробок, що стосувалися:

  • візуального аналізу даних використання коштів в школах Львівщини, прояву на наслідків глобальних економічних криз, динаміки заробітної плати в Україні, експорту високорозвинених країн та України;
  • розробки веб-сайтів для бізнес-структур різних сфер діяльності;
  • економіко-математичного моделювання змін у зовнішньоторговельних відносинах України з ЄС, інфляційних процесів України, процесу прийняття рішення щодо інвестування в криптовалюту;
  • розробки програмної платформи для автоматизації трейдингу на фондовому ринку, ігрового веб-блогу,
  • моніторингу тенденцій розвитку ІТ-сфери України та їх впливу на економіку, процесів цифровізації підприємств України, конкурентів, а також моніторингу діяльності конкурентів.

Студенти підготували змістовні доповіді з презентаціями за результатами власних досліджень, продемонстрували вміння самостійно опрацьовувати значні обсяги літературних джерел за темою роботи, аналізувати та узагальнювати отриману інформацію, формулювати власні висновки й пропозиції.

Комісія у складі професора Ірини Шевчук та доцентів кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Богдана Депутата, Юліанни Стадник оцінила рівень сформованості загальних (ключових) та професійних компетенцій, набутих студентами у процесі опанування навчального матеріалу. Відмінне вміння  синтезувати здобуті теоретичні знання і використовувати їх під час дослідження практичних проблем показали студенти Віктор Діденчук, Анастасія Лапінкова, Андрій Марискевич, Артем Слободяник, Андрій Сушко, Назар Уніят, Анастасія Шахова.

Шановні магістри, попереду на вас чекає ще багато цікавих наукових досліджень. Хай запал пізнавати нове супроводжує вас протягом навчання в магістратурі!

Разом до перемоги!!!