Відбулося засідання підсекції «Інформаційних технологій та моделювання» кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики у рамках Звітної наукової конференції Університету за 2023 р.

06.02.2024 | 16:38

05 лютого 2024 р. на кафедрі цифрової економіки та бізнес-аналітики було проведено засідання підсекції «Інформаційні технології в бізнесі та моделювання» у рамках Звітної наукової конференції Університету імені Івана Франка за 2023 рік, у якому взяли участь професорсько-викладацький колектив кафедри.

Засідання відкрила завідувач кафедри д.е.н., проф. Шевчук І. Б., яка підвела підсумки наукової роботи кафедри за минулий рік, окреслила основні напрями науково-дослідної співпраці з українським й іноземними науковцями у 2024 р. та зосередила увагу працівників на поточних завданнях наукової роботи (виконання НДР кафедри; написання статей у наукових виданнях, включених до міжнародних  наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, статей у наукових фахових виданнях України; участь у міжнародних конференціях, круглих столах, інших заходах; підтримка наукових досліджень молодих учених).

Заслухано та обговорено доповіді учасників конференції, що стосувалися актуальних економічних проблем, а також використання інформаційних технологій у різних сферах людської діяльності.

          Теми доповідей:

 1. Проф. Шевчук І. Б. Особливості структурних трансформацій ІТ-ринку України.
 2. Доц. Борщук І. В. Управління вимогами як бізнес-процес в ІТ підприємствах.
 3. Ст. викл. Васьків О. М. UML в парадигмі об’єктно-орієнтованого програмування.
 4. Доц. Депутат Б. Я. Основні підходи для синхронізації даних між незалежними інформаційними системами.
 5. Доц. Задорожна А. В. Про мультиплікативні ефекти в економіці України.
 6. Доц. Мищишин О. Я. Раціональні та ірраціональні аспекти в економіці.
 7. Доц. Романич І. Б. Концептуальні засади моделювання процесів поштової логістики.
 8. Доц. Руда І. І. Економічні та фінансові наслідки повномасштабного вторгнення в Україну.
 9. Ст. викл. Ситник В. Ю. Штучний інтелект в управлінні бізнесом.
 10. Доц. Стадник Ю. А. ІТ-галузь в Україні: останні тенденції.
 11. Доц. Ярема О. Р. Кіберзлочинність в Україні: аналіз кейсів відповідно до кримінального кодексу.

Крім того, намічено подальші напрями науково-дослідної роботи кафедри. Зокрема це: інформаційно-технологічний  розвиток економіки; інформатизація та інформаційно суспільство; роль ІТ-сфери в сучасній економіці; оптимізація управління соціально-економічними процесами із застосуванням інформаційних технологій та засобів математичного  моделювання; формування та регулювання розвитку цифрової економіки; організаційно-економічні засади функціонування ІТ-бізнесу та криптобізнесу; моделі, інструменти та технології бізнес-аналітики.

У цілому, науковий потенціал кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики високий і розраховуємо, що на наступний рік науково-дослідних робіт буде більше, а науково-педагогічні працівники в повній мірі реалізують свої наукові ідеї і задуми шляхом публікації монографій, статей у міжнародних наукометричних базах тощо.