Відбулася відкрита лекція завідувача кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики, професора Ірини ШЕВЧУК

22.05.2024 | 10:29

21 травня 2024 р. у змішаному форматі відбулася відкрита лекція завідувача кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики, професора Ірини ШЕВЧУК з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» на тему «Потоки введення-виведення. Робота з файлами». На лекції були присутні студенти групи УФЕ-21с ОП «Інформаційні технології в бізнесі», професорсько-викладацький склад кафедри, декан факультету управління фінансами та бізнесу, доцент Андрій СТАСИШИН та члени Вченої ради факультету професор Ганна КОМАРНИЦЬКА, доцент Світлана ПРИЙМАК.

Під час лекції:

  • на конкретних прикладах було розглянуто особливості роботи з потоками та файлами в Java;
  • ознайомилися з функціоналом низки класів Java для роботи з потоками (байтів, символів), де джерелом читання/запису інформації є файл, консоль, масив;
  • обговорили оптимізацію введення-виведення через буферизовані потоки;
  • значну увагу було приділено тому як працює серіалізація (десеріалізація) об’єктів в Java і для чого вона потрібна;
  • проаналізовано інструменти Java для роботи з ZIP-архівами.

Представлений лекційний матеріал має практичну цінність та дозволяє сформувати у студентів потрібні знання і навички зі створення прикладних програм мовою Java для виконання практичних завдань при написанні курсової роботи з моделювання та автоматизації бізнес-процесів.