Участь викладачів кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом у Форумі «Людський капітал – 2030»

06.12.2021 | 14:50

2-3 грудня 2021 року науково-педагогічний склад кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом взяв участь у роботі Форуму «Людський капітал – 2030», організованого Національним агенством кваліфікації.

Предметним колом питань Форуму стали ефективність  формування та розвитку одного з найцінніших ресурсів – людського капіталу, оскільки саме цей ресурс виступає рушійною силою розвитку економіки та суспільних перетворень, розвиток та гармонізація системи професійних та освітніх кваліфікацій, що  виступає важливим для системи освіти, мобільності робочої сили, розвитку ринку праці, залучення інвестицій в Україну і впровадження міжнародних стандартів.

Програма Форуму передбачала панельні дискусії на теми: «Розвиток людського капіталу – стратегічний пріоритет держави», «Європейський простір кваліфікацій», «Професійні кваліфікації в умовах динамічних змін ринку праці», «Кваліфікаційні центри – новація в українській системі професійних кваліфікацій», «Присвоєння, підтвердження та визнання професійних кваліфікацій», Оцінювання результатів навчання», «Пріоритетні напрямки розвитку Національної системи кваліфікацій».

У ході Форуму було продискутовано питання:

  • розвитку національної системи кваліфікацій в Україні та викликів, що постають перед стейкхолдерами в умовах мінливого ринку праці;
  • аналізу спільних шляхів створення уніфікованого європейського простору кваліфікацій та досвіду країн ЄС в розвитку власних національних систем кваліфікацій;
  • виникнення нових професійних кваліфікацій, трансформацію кваліфікацій під впливом нових технологій та в умовах цифровізації, розроблення професійних стандартів та бази даних кваліфікацій (модернізація Класифікатора професій, реєстр кваліфікацій, європейський досвід – ESCO);
  • шляхів формування мережі ефективних кваліфікаційних центрів та інфраструктури Національної системи кваліфікацій;
  • пріоритетних напрямів розвитку Національної системи кваліфікацій.