Участь у міжнародному підвищенні кваліфікації на тему: «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та Web of Science» доцента кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом Решоти О. А.

30.09.2021 | 15:54

Доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, к. держ. упр., Решота Олена Анатоліївна успішно пройшла міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових виданнях, що індексуються у базах даних Scopus  та Web of Science», організоване для наукових та науково-педагогічних працівників Вищих навчальних закладів консалтинговою компанією «Наукові публікації» та Науково-дослідним інститутом Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Республіка Польща) в обсязі 1,5 кредити ЄКТС (45 годин).

Програма міжнародного підвищення кваліфікації складалась із 12 годин лекційних занять, 20 годин практичних занять та 13 годин самостійної роботи  й охопила наступні теми:

  • Головні засади роботи з базами даних Scopus  та Web of Science.
  • Сервіси та показники журналів у базі даних Scopus (ранжування журналів у Scopus, та цікаві аспекти процесу підбору видань)
  • Web of Science в Україні (як оцінити та підібрати видання).
  • Проблематика самостійної публікації. Як економити час під час підготовки публікації.

За результатами міжнародного підвищення кваліфікації на тему: «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових виданнях, що індексуються у базах даних Scopus  та Web of Science» доц. Решота О. А. отримала сертифікат.