Участь доцента кафедри обліку, аналізу і контролю Лободи Н.О. в курсі професійного розвитку педагогічних працівників “ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЦЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ”

03.07.2022 | 16:17

Доцент кафедри обліку, аналізу і контролю ФУФБ ЛНУ імені Івана Франка Наталія Лобода в рамках підвищення кваліфікації успішно пройшла курс професійного розвитку педагогічних працівників “ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЦЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ“, який був проведений ЛНУ ім. І. Франка.

Мета курсу – вдосконалення викладацької майстерності, шляхом впровадження методів активного навчання, розвитку навичок змішаного навчання і використання інформаційних технологій.

Курс тривав протягом січня – червня 2022 року та складався з 5 модулів (6 Кредитів, 180 год.):

 • Модуль 1 «Система вищої освіти України. Академічна доброчесність»
 • Модуль 2 «SoftSkills компетенції викладача вищої освіти»
 • Модуль 3 «Інформаційні технології в освітньому процесі»
 • Модуль 4 «Можливості викладача при використанні платформи Moodle»
 • Модуль 5 «Педагогічна інноватика. Професійний (науковий) бренд викладача»

За результатами навчання учасники отримали такі знання:

 1. Здатність розробляти програму навчальної дисципліни, навчальні та методичні матеріали, а також удосконалювати її відповідно до вимог внутрішньої системи забезпечення якості;
 2. Здатність здійснювати індивідуальний супровід студента (наставництво, менторство) під час навчання;
 3. Здатність визначати мету, структурні компоненти освітньої програми, програмні результати навчання та компетентності, а також переглядати та вдосконалювати освітню програму відповідно до вимог внутрішньої системи забезпечення якості;
 4. Здатність готувати матеріали до акредитації освітньої програми;
 5. Здатність використовувати сучасні технології в навчальному процесі, створювати та оновлювати електронні навчальні курси з використанням новітніх технологій;
 6. Здатність використовувати сучасні методи та інструменти комунікації.

По успішному закінченню учасники курсу отримали сертифікати. Дякуємо організаторам курсу професійного розвитку педагогічних працівників “Вдосконалення викладацької майстерності” за змістовну та актуальну інформацію для викладачів.