Стажування викладачів кафедри фінансового менеджменту на курсі професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників ЛНУ ім. І. Франка

20.03.2021 | 16:30

В період з 1 жовтня 2020 року по 23 січня 2021 року викладачі кафедри фінансового менеджменту доц. Круглякова В.В. та доц. Клепанчук О.Ю. пройшли стажування на курсі професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності», організованого Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Метою даного курсу було вдосконалення викладацької майстерності шляхом впровадження методів активного навчання, розвитку навичок змішаного навчання і використання інформаційних технологій. Курс передбачав проходження чотирьох модулів, зокрема:

1. Основні засади сучасної системи вищої освіти.

2. Сучасні ІТ-компетентності у роботі викладачів ЗВО.

3. Професійні комунікації викладача: психолого-педагогічні засади.

4. Медіаграмотність та міжнародна комунікація.

Під час стажування викладачі мали змогу дізнатись про сучасні вимоги щодо формування програми навчальної дисципліни та удосконалити власні програми відповідно до вимог внутрішньої системи забезпечення якості, ознайомитись із структурою та процесом підготовки матеріалів для акредитації освітньої програми. Крім того, завдяки курсу викладачі отримали навички використання сучасних методів й інструментів комунікації, а також опанували новітні технології у навчальному процесі, зокрема, розробили авторські електронні курси на платформі Moodle.

Результатом навчання стало отримання сертифікатів підвищення кваліфікації – 6 кредитів (180 год.).