Співпраця із роботодавцями – пріоритетний напрямок роботи випускових кафедр

17.04.2021 | 17:12
Забезпечення підготовки високого фахового рівня випускника є одним із пріоритетних завдань випускових кафедр фінансового менеджменту, економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка.
Співпраця із потенційними роботодавцями є корисною як для студентів, оскільки дає їм змогу побачити перспективи майбутньої професії, так і роботодавців, які зацікавлені у налагодженні контакту із випускниками та майбутньому можуть стати рушійною силою і джерелом інновацій у фінансових установах, органах державної влади та бізнес-структурах.
В рамках такої співпраці 16.04.2021 року відбулась он-лайн зустріч на тему: «Децентралізація органів державної влади в Україні» із Наконечною Світланою Іванівною – заступником директора департаменту фінансів ЛОДА та Бордун Ольгою Іванівною – начальником відділу по роботі з ОТГ.
В процесі спілкування зі студентами освітніх програм «Фінанси, митна та податкова справа» і «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» спікери зупинились на питаннях нових проектних положень та нормативно-законодавчої бази системи адміністративно-територіального устрою України, розширення джерел доходів бюджетів територіальних громад додатковими надходженнями, реформування сфери освіти та медицини, проблемах використання кредитних ресурсів органами місцевого самоврядування, а також умовах співпраці із суміжними територіальними громадами.
Пізнавальним для присутніх став розгляд ситуації, яка склалася на Львівщині у зв’язку із поширенням пандемії COVID-19 і потребує додаткового фінансування видатків із бюджетів територіальних громад Львівщини та обласного бюджету.
Під час жвавого обговорення студенти отримали вичерпні відповіді на свої запитання.
Зустріч відбулася в дружній атмосфері та викликала зацікавленість у студентів, які відчули важливість і перспективність обраної професії.