РОБОТА МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

24.12.2021 | 11:37

23 грудня 2021 року викладачами кафедри ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ був проведений методичний семінар на тему: «Академічна доброчесність – запорука якісної освіти».

Головною метою семінару став розгляд питань визначених законом правил, якими повинні керуватися учасники освітнього процесу, з метою забезпечення довіри до  якості та результатів навчання.

Завідувач кафедри – Комарницька Г.О. наголосила, що академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти,  а дотримання принципів академічної доброчесності під час освітнього процесу впливає не лише на якість освіти, а й на формування таких важливих цінностей як чесність, довіра, справедливість, взаємоповага, відповідальність; відтак, забезпечення академічної доброчесності – стає основою якісної освіти та стратегії життєвого успіху в цілому. Професор кафедри Карпінський Б.А. відмітив, що доброчесність в сучасному цивілізованому світі є тим наріжним каменем, який складає фундамент внутрішньої гармонії людини, стійкість її характеру та послідовність морального образу. Вища освіта через навчання і дослідження фактично скріплює цей фундамент елементами академічної доброчесності, які покликані виховувати інтелектуальну гідність і повагу до різноманіття думок та ідей, реалізуючи тим самим свою соціальну місію. Учасники семінару – викладачі кафедри зазначили також, що академічна доброчесність стосується не лише якості освіти – вона напряму впливає на те, яких громадян виховує система вищої освіти в країні, які цінності закладаються під час навчання в університеті та яким є секрет успіху в суспільстві.

У рамках роботи семінару були також заслухані та обговорені методичні доповіді доцентів Бобко Л.О. «Студентоорієнтоване навчання як сучасний підхід до організації освітнього процесу вищого навчального закладу» та Маліновської О. Я «Сучасні інноваційні технології в навчальному процесів майбутніх фахівців».