Практичний семінар «Стратегії та цілі компанії»

17.02.2021 | 13:48

16 лютого 2021 року студентами вибіркової загальноуніверситетської дисципліни «Бізнес процеси та HR-аналітика» під керівництвом викладача кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Васьків О. М., був проведений практичний семінар на якому було розглянуто та досліджено цілі, місії та стратегії компаній, як українських, так і закордонних. Метою заходу було: аналіз впливу чинників макрооточення на розвиток компаній, розробка місії та стратегічних цілей, розробка бізнес-плану компаній, а також оцінювання та вибір стратегії їх розвитку. Набуті знання та навички були підкріплені участю у практичному вебінарі «Стратегії та цілі компанії», на якому спікерами команди О. Ленківською, Я. Ропчану, Т. Самолюк та С. Шидлось розглядались питання бізнес-одиниці компанії, матриць BCG, «Зростання ринку-конкурентні позиції», «Товари-ринки» та матриці McKinsey/GE, дослідження і вивчення яких дало можливість виписати плани для ТОП компанії на перспективу.