Поглиблення співпраці із ГС «ОСА Україна» (Odoo Community Association) в рамках практичної підготовки здобувачів вищої освіти за ОП «Інформаційні технології в бізнесі»

18.11.2021 | 11:45

16 листопада 2021 року кафедрою цифрової економіки та бізнес-аналітики на платформі MS Teams була організована зустріч для обговорення напрямів поглиблення співпраці із ГС «ОСА Україна» (Odoo Community Association).

У зустрічі взяли участь представник ГС «ОСА Україна» (Odoo Community Association) Олеся Шевчук, гаранти освітніх програм «Інформаційні технології в бізнесі» підготовки бакалаврів (к.е.н., доцент Юліанна Стадник) та магістрів (д.е.н., професор Ірина Шевчук) зі спеціальності 051 «Економіка», професорсько-викладацький колектив кафедри, здобувачі вищої освіти.

Було обговорено широке коло питань. Зокрема ознайомлено студентів із існуючим порядком удосконалення освітньо-професійних програм (ОПП), необхідністю та механізмами їх впливу разом із роботодавцями на цей процес, перспективами подальшого розвитку ОПП, за якими вони навчаються.

Студенти, в свою чергу, поділилися враженнями від навчання за освітньою програмою, зокрема і під час дистанційного навчання, висловили свої думки щодо можливих шляхів покращення освітнього процесу та високо оцінили надану їм можливість ГС «ОСА Україна» (Odoo Community Association) попрактикуватися в роботі зі системою Bjet (комплексне хмарне рішення для розвитку та управління бізнесом), розробленою на базі платформи Odoo, на лабораторних заняттях з навчальної дисципліни «Автоматизація бізнес-процесів» (автор курсу Оксана Васьків).

У процесі такої взаємодії зацікавлених сторін окреслилися наступні напрями для поглиблення співпраці кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики із ГС «ОСА Україна» (Odoo Community Association):

  • ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій при удосконаленні освітніх програм та навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 051 «Економіка»;
  • удосконалення змісту освітньої компоненти програми “Автоматизація бізнес-процесів” з приділенням особливої уваги вивченню системи Bjet та інших модулів, розроблених на базі платформи Odoo;
  • залучення представників спільноти Odoo у ролі менторів до лабораторних та практичних занять;
  • стажування викладачів;
  • проходження здобувачами вищої освіти виробничої практики;
  • участь в оцінюванні якості знань здобувачів вищої освіти при проведенні державної атестації;
  • забезпечення академічної доброчесності.

Дякуємо всім учасникам за плідну зустріч, результати якої позитивно вплинуть на подальше покращення освітньо-професійних програм «Інформаційні технології в бізнесі» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.