ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА-ФІНАНСИСТА

28.05.2023 | 01:43

З 16 березня 2023 р. до 11 травня 2023 р.  науково-педагогічні  працівники кафедри фінансового менеджменту прийняли участь у  серії семінарів-тренінгів на тему: «Аналіз та візуалізація фінансово-економічних даних», організованого за сприяння Центру забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Модератором стажування виступила завідувачка кафедри проф. Наталія Ситник.

Спікером – доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Орест Мищишин. 

Цикл семінарів-тренінгів програми стажування включав  семінари-тренінги по 8 темах:

Тема 1. Математичне моделювання фінансово-економічних процесів. Фінансово-економічний аналіз системи освіти.

Тема 2. Інструменти аналізу та візуалізації фінансово-економічних даних. Типи діаграм і графіків, дашборди, інструменти управління, фільтрації та сортування.

Тема 3. Групування даних, створення ієрархічних структур, перетворення даних. Допоміжний математичний матеріал.

Тема 4. Аналіз та прогнозування фінансово-економічних процесів. Типи трендів.

Тема 5. Загальна однофакторна фінансова модель динаміки захворюваності.

Тема 6. Багатофакторна фінансово-економічна модель. Види факторів, знаходження коефіцієнтів. Тренд, сезонність та інші випадкові активності

Тема 7. Динамічна дистрибуційна модель

Тема 8. Випадковий характер соціально-економічних процесів. Динамічна стохастична модель заробітної плати.

Результатом  стажування стало оволодіння навиками застосовування  критеріального підходу для здійснення пошуку та аналізу необхідної інформації, використання інноваційних підходів та технологій для здійснення  обробки, аналізу, візуалізації та прогнозування фінансово-економічних процесів з використанням методів моделювання.

Участь у таких тренінгах дозволяє викладачам удосконалити свої уміння і навички та набути нові компетенції, що зможуть бути використані  у професійній діяльності для підвищення якості проведення досліджень у кваліфікаційних (магістерських) роботах, формуванні звітів із переддипломної практики та виконанні курсових робіт за освітньою програмою «Фінанси, митна та податкова справа».

Щиро дякуємо доценту Оресту Мищишину за цікаву, практичну інформацію, надані практичні кейси та змістовні вичерпні відповіді на запитання.