Підвищення кваліфікації викладачів кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом на тему: «Основи грантової діяльності та фандрайзингу: міжнародний та вітчизняний досвід»

17.04.2024 | 09:58

Доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, кандидат наук з державного управління Олена Решота, з 20 по 29 березня 2024 року пройшла міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Основи грантової діяльності та фандрайзингу: міжнародний та вітчизняний досвід», м. Люблін, Республіка Польша.

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) став Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. Програма міжнародного підвищення кваліфікації включала в себе виконання навчального навантаження в обсязі 1,5 кредитів ЄКТС (45 годин): з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин.

Програма вебінару охопила наступну тематику: актуальні питання щодо грантової діяльності;  фінансування проектів вищої освіти за допомогою грантів; поняття гранту, визначення, типологія та напрями реалізації; фандрайзинг як механізм міжнародної підтримки наукових проектів в Україні; підготовка грантової пропозиції крок за кроком: зарубіжний досвід; гранти для некомерційних організацій (і як їх знайти): зарубіжний досвід тощо.