Перші результатати роботи кафедри фінансового менеджменту у 2022 році

13.02.2022 | 12:34

Першими результатами роботи кафедри фінансового менеджменту у 2022 році є видання нового навчального посібника «Бюджетний менеджмент». У посібнику подано теоретичні засади бюджетного менеджменту, який є невід’ємною складовою системи державного регулювання економіки та інструментом регулювання економічних і соціальних процесів. Окреслено його роль у системі державних фінансів. Висвітлено особливості управління бюджетними ресурсами на державному та місцевому рівнях; охарактеризовано бюджетний процес в Україні, порядок обліку та звітність про виконання бюджетів, а також відображено особливості контролю та аудиту у бюджетному процесі. Посібник рекомендований для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», викладачів закладів вищої освіти та науковців, а також фахівців-практиків.