Онлайн-захист виробничої практики студентами освітньої програми «Інформаційні технології в бізнесі»

02.06.2021 | 19:38

Виробнича практика є важливим засобом підвищення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що спроможні творчо застосувати у практичній діяльності новітні досягнення науки і техніки.

01 червня 2021 року на кафедрі цифрової економіки та бізнес-аналітики відбувся захист виробничої практики студентами 4-го курсу (група УФЕ-41с), які навчаються за освітньою програмою «Інформаційні технології в бізнесі».

Студенти, проходячи практику на державних підприємствах, органах місцевого самоврядування, приватних фірмах, ІТ-компаніях, комерційних банках, опанували спеціальні компетенції, необхідні для висококваліфікованого спеціаліста та набули практичного досвіду щодо застосування інформаційних технологій у бізнесі.

Виробнича практика стала потужним засобом для активізації навичок і вмінь студентів, а також сприяє формуванню особистості майбутнього фахівця високої кваліфікації.

Члени комісії Оксана Васьків, Анна Старух та Орест Мищишин відзначили здатність та вміння студентів використовувати здобуті теоретичні знання та практичний досвід для вирішення проблемних завдань за відповідною спеціальністю.