Обговорення освітніх програм кафедри економіки та публічного управління із здобувачами вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

26.03.2023 | 02:15

23 лютого 2023 року на засіданні кафедри економіки та публічного управління відбулося обговорення викладачами спільно зі старостами груп першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти Освітніх програм «Публічне управління та адміністрування» та «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах».
Представниками від здобувачів вищої освіти були старости груп: Жестокова Софія (УФП-11с), Скулинець Катерина (УФП-22с), Рахвал Ірина (УФП-23с), Петрів Маряна (УФП-32с), Климків Роксолна (УФП-42с), Дрогомирецька Уляна (УФПМ-11з), Козій Христина (УФПМ-12з).

Обговорення освітніх програм зі студентами є важливим елементом в забезпеченні якісної освіти. Обговорення було націлене на визначення відповідності програм потребам студентів за підсумками опитувань та попереднього обговорення безпосередньо в навчальних групах. Студенти ділилися своїми думками щодо наукових інтересів, висловлювали міркування щодо досягнення поставлених цілей у навчанні. Обговорення програм дозволило краще зрозуміти, наскільки навчальні дисципліни задовольняють потреби студентів та чи потрібні додаткові курси або зміни в існуючих програмах. Такі обговорення сприяють посиленню мотивації та покращенню навчальних результатів: якщо студенти беруть участь у процесі планування навчання, вони відчувають більшу відповідальність та активніше залучаються до процесу.
Врахування думки студентів дає можливість виявляти слабкі місця та покращити наповнення програм. Обговорення програми дозволяє студентам розвивати критичне мислення та аналітичні навички. Вони можуть висловлювати свої думки, аргументувати свої позиції та домагатися розуміння причин і наслідків різних рішень.