Неформальна освіта у навчальному процесі магістрів ОПП «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка»

27.11.2023 | 17:38

Впродовж жовтня-листопада 2023 р. здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються на ОПП «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка» проходили навчання на онлайн курсі «Маркетинг ІТ-продуктів», розробленого за ініціативи ІТ-компанії Genesis, разом із ГО «Освітня фундація продуктового IT» (Product IT Foundation for Education) та студією онлайн-освіти EdEra, за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти й науки України.

Курс спрямований на отримання базових знань у напрямі digital-маркетингу IT-продуктів. Його було інтегровано у навчальний процес як один із розділів навчальної дисципліни «Проектний менеджмент» у результаті успішного проходження відповідної програми підвищення кваліфікації працівників ЗВО професором Іриною ШЕВЧУК (Сертифікат №147/082-2023 про акредитацію інтегрувати курс у своєму ЗВО).

Під час навчання студенти:

1) отримали базові знання з digital-маркетингу IT-продуктів;

2) набули компетенцій маркетинг-спеціалістів у продуктовому IT (визначення сегментів цільової аудиторії та її характеристик; проведення аналізу ринку; побудова стратегії виходу продукту на новий ринок; знання особливостей політик платформ для розміщення рекламних оголошень; налаштування рекламних кампаній на різних рекламних платформах; створення та реалізація стратегії brand-маркетингу; налаштування email- та push-стратегії; створення контент-стратегії бренду; робота з метриками та аналітикою маркетингових каналів для просування продукту; взаємодія з продуктовою та маркетинговою командою для просування продукту; розуміння процесів найму в IT-компанії; створення власного плану розвитку (PDP));

3) посилили свої соціальні, «м’які» навички (soft skills) – комунікаційні та презентаційні навички; аналітичні навички; вміння самостійно ухвалювати рішення та розв’язувати проблеми; управлінські якості; навички роботи в команді; креативне та дизайн-мислення; формування власної думки; критичне мислення; тайм-менеджмент; навички самоорганізації та самомотивації; проактивність; орієнтованість на результат тощо.

Також для кращих студентів курсу передбачається кар’єрне менторство з представниками IT-компанії Genesis.

Здобувачі вищої освіти отримали сертифікати про успішне завершення онлайн курсу!

Дякуємо за надану можливість для обміну досвідом між викладачами та ІТ-бізнесом, збагачення освітнього процесу цікавим досвідом неординарних лекторів та практиків, а також для зростання особистісного потенціалу студентів ОПП «Інформаційні технології в бізнесі»!