Науковий семінар «Цифрова трансформація освіти і науки»

26.11.2021 | 18:17

26 листопада 2021 р. на кафедрі фінансового менеджменту для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» було організовано науковий семінар «Цифрова трансформація освіти і науки». Актуальність цієї тематики обумовлена реаліями сьогодення. Адже цифрова трансформація у сфері освіти і науки – це комплексна робота над побудовою екосистеми цифрових рішень у сфері освіти та науки, включно зі створенням безпечного електронного освітнього середовища, забезпеченням необхідної цифрової інфраструктури закладів та установ освіти і науки, підвищення рівня цифрової компетентності, цифровою трансформацією процесів та послуг, а також автоматизацією збору і аналізу даних. Попри те, за умови переходу до цифрової економіки, відбувається інституціональна трансформація, яка сама по собі, незалежно від її причин і природи, є потужним дестабілізуючим фактором для стійкого й успішного соціально-економічного розвитку будь-якої країни.

Під час заходу обговорювалися питання цифрової трансформації вищої освіти, науки, економіки, а також ризики цього процесу. Було приділено увагу розвитку стартап-руху в закладах вищої освіти «Підприємницький університет»; потребі удосконалення Відкритого українського індексу наукового цитування; започаткуванню нової вебплатформи “Наука і Бізнес”, яка має стати онлайн майданчиком для комунікації та ефективної взаємодії представників бізнесу та наукової спільноти.

Сподіваємось, за результатами заходу, здобувачі вищої освіти працюватимуть над удосконаленням своїх фахових компетентностей, а окремі – оберуть науковий напрям для подальшого навчання в аспірантурі.