Науковий семінар кафедри фінансового менеджменту «Повоєнний розвиток фінансової системи України»

28.11.2022 | 14:12

25 листопада 2022 р. кафедрою фінансового менеджменту проведено науковий семінар на тему: «Повоєнний розвиток фінансової системи України». Тематика наукового семінару відповідає напряму наукової діяльності кафедри і пов’язана з виконанням наукової теми “Модернізація фінансової системи України: тенденції та пріоритети” (номер державної реєстрації:  0121U110244; термін виконання: 01.01.2021-31.12.2025; науковий керівник: Ситник Наталія Степанівна, д-р. економ наук, проф.). Мета наукового семінару – обговорення шляхів відновлення та відбудови основних сегментів фінансової системи України в післявоєнний період: державних та місцевих фінансів і фінансів суб’єктів господарювання; фінансів невиробничої сфери діяльності і фінансів населення; фінансового ринку та фінансової інфраструктури. Проведення заходу було спрямоване на підвищення наукового рівня науково-педагогічного персоналу кафедри та ефективності навчального процесу в межах освітніх програм «Фінанси, митна та податкова справа», «Фінансовий менеджмент».

Реагування держави на гострі соціально-економічні проблеми, відбудова економіки і створення довгострокових засад її розвитку після війни вимагатимуть радикальної зміни структури та пріоритетів усіх сфер фінансової системи. Відповідальність кожного з нас за результати відбудови власної країни має забезпечити позитивні наслідки відновлення та стійкість її результатів.

Саме тому проведення конференцій, наукових семінарів та круглих столів з проблем розвитку, а відтепер і відновлення фінансової системи України, виокремлюють цей напрямок у наших дослідженнях, створюючи тим самим базову площину для плідних дискусій. Науковий семінар – це також нагода осмислити та проаналізувати набутий досвід з урахуванням реалій воєнного періоду. На он-лайн зустрічі доповідачі презентували результати власних досліджень у таких напрямках:

– стратегічна координація міжнародної технічної допомоги з пріоритетами національної безпеки та оборони, надання Україні надійних зовнішніх безпекових гарантій (проф. Ситник Н.С.);

– міжнародна взаємодія та фінансово-технічна підтримка України (проф. Ватаманюк-Зелінська У.З.);

– формування системи економічних відносин в умовах загострення військової загрози (доц. Петик Л.О.);

– забезпечення надійного та стабільного функціонування банківської і фінансової системи країни (доц. Західна О.Р.);

– релокація бізнесів із зони бойових дій у безпечніші регіони, створення робочих місць і постійних джерел генерування доходів  (проф. Шушкова Ю.В.);

– забезпечення потреб оборони України, безперебійного функціонування системи державних фінансів та об’єктів критичної інфраструктури, стратегічні напрями регіонального розвитку (доц. Ясіновська І.Ф. та доц. Смолінська С.Д.);

– оцінка змін до законодавства України для виконання завдань адаптації економіки до умов воєнного стану з перспективою повоєнної відбудови (в тому числі щодо роботи індустріальних парків, земельних питань, питань планування територій, житлового будівництва, податкового регулювання) (доц. Попович Д.В.).

В обговоренні актуальних питань із зазначеної проблематики взяли активну участь науковопедагогічні працівники кафедри фінансового менеджменту. Результати наукового семінару дали змогу обґрунтувати перспективи розвитку національної економіки, вивчити умови протидії загрозам фінансовій безпеці України та зробити внесок у збагачення концептуального потенціалу української наукової спільноти й передачі досвіду молодому поколінню – здобувачам освітніх ступенів бакалавра та магістра освітніх програм «Фінанси, митна та податкова справа» й «Фінансовий менеджмент». Це дасть їм змогу здобути та розвинути передові уміння та практичні навички, що відображають інноваційність при розв’язанні комплексних і непередбачених проблем у галузях професійної діяльності й навчання.