Науковий семінар кафедри фінансового менеджменту «Інвестиційна політика структурних трансформацій»

31.03.2023 | 21:32

30 березня 2023 р. відбувся науковий семінар кафедри фінансового менеджменту щодо розробки наукових підходів удосконалення державної інвестиційної політики. У науковому семінарі взяли участь викладачі кафедри та здобувачі вищої освіти першого курсу магістратури освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа». На семінарі професор кафедри фінансового менеджменту І.Б. Назаркевич виступив з доповіддю на тему: «Інвестиційна політика структурних траснформацій». Під час виступу були висвітлені питання щодо впливу екзогенних та ендогенних чинників на якість інвестиційного клімату національної економіки, імплементації провідних зарубіжних практик щодо інвестування. Розглянуто концепцію формування державної структурної інвестиційної політики, яка має відповідати стратегічним імперативам розвитку економіки України, оскільки передбачає врахування параметрів оптимальної галузевої структури, необхідної для забезпечення сталих високих темпів економічного зростання. Представлено модель державної структурної політики «4П» на основі проектного методу управління на усіх рівнях адміністративних відносин, а також диференційовані параметричні моделі інвестиційних стимулів у сферах і галузях національної економіки. Загалом науковий захід відбувся доволі конструктивно, включаючи обговорення перспектив та напрямів реалізації державної інвестиційної політики у поствоєнний період.