Науково-практичний круглий стіл: «Модернізація публічного управління: зарубіжний та вітчизняний досвід»

17.05.2022 | 23:41

16 травня 2022 року в рамках проведення щорічного Фестивалю науки в Львівському національному університеті ім. І.Франка кафедрою економіки та публічного управління був організований круглий стіл: «Модернізація публічного управління: зарубіжний та вітчизняний досвід» (за участі студентського наукового гуртка «Управлінець»).

Доповіді студентів-гуртківців спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а також здобувачів вищої освіти й інших спеціальностей супроводжувалися дискусіями, запитаннями, активним обговоренням.

В умовах сучасних цивілізаційних викликів і загроз подальшому державному поступу країни істотно зростає значущість об’єктивного, науково обґрунтованого аналізу публічного управління, а також проведення в ньому докорінних змін і принципово іншого формату. Від так, модернізація публічного управління має ґрунтуватися на цінностях цивілізаційного та формаційного розвитку, громадянського суспільства, забезпечувати максимальне включення громадян до управління суспільством, країною і державою для досягнення легітимно розроблених і визнаних цілей прогресу, забезпечувати пошук компромісів або усунення соціальних, економічних і політичних суперечностей у суспільстві. Зокрема, на круглому столі обговорювались: проблеми практичного застосування сучасних теорій лідерства в органах державної влади та місцевого самоврядування, адаптація європейського досвіду децентралізації влади в Україні, зарубіжний досвід управління публічними фінансами, проблеми цифровізації у публічному управлінні, його переваги та загрози в час військової агресії, управління соціальною сферою, проблеми публічного управління економічною сферою держави, особливо в часі воєнного стану, проблеми покриття дефіциту державного бюджету та подальших прогнозів розвитку відновлення економіки після завершення війни.

В загальному, учасники круглого столу дійшли висновку, що у будь-якому випадку, післявоєнній Україні слід продовжувати розпочаті раніше реформи у сфері модернізації національної системи публічного управління. Важливо відновити стабільність публічної служби, що передбачає досвід, професійність та патріотизм кадрів. Головне у сучасній ситуації – вироблення стратегії розвитку, що політики мають здійснювати спільно з громадськістю, спираючись на наукові розробки. Основними віхами у цьому процесі мають бути задекларовані конституційні цінності, а також євроінтеграційний напрямок розвитку. Міжнародний досвід слід використовувати тільки у тих межах, які гармонійно підходитимуть національній специфіці. Основним ж завданням є побудова власне української управлінської моделі, яка базуватиметься на національній ідеї, найкращому міжнародному досвіді та європейських принципах.