Науково-методичний семінар кафедри цифрової економіки та бізнес аналітики на тему «Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача та раціональне використання навчального часу»

20.03.2024 | 11:33

 

19 березня 2024 р. проведено науково-методичний семінар кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка на тему: «Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача та раціональне використання навчального часу».

У рамках семінару обговорили:

  • виклики та завдання викладача університету в умовах сьогодення;
  • значення тайм-менеджменту для підвищенні ефективності викладацької діяльності;
  • основні принципи тайм-менеджменту для викладачів ЗВО;
  • інструменти та методи тайм-менеджменту для ефективної організації робочого часу викладачів;
  • переваги тайм-менеджменту у підвищенні якості освіти та сприянні академічному успіху студентів;
  • важливість використання календарних інструментів та планувальників у роботі кафедри для розподілу завдань між викладачами та контролю їх виконання, зокрема в Microsoft Planner.

Завідувач кафедри, професор Ірина ШЕВЧУК, гарант освітньої програми «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти зазначила, що управління часом стає невід’ємною складовою професійної діяльності викладачів ЗВО. Адже функціональні обов’язки, які на них покладені, включають не лише проведення занять та підготовку до них, а й наукові дослідження, роботу зі студентами, адміністративні обов’язки, постійний власний професійний розвиток. У зв’язку із цим, ефективний тайм-менеджмент стає вирішальним фактором для успішної та продуктивної діяльності, забезпечення пунктуальності у виконанні обов’язків та вчасного реагування на запити студентів, формування якісного освітнього  середовища для здобувачів вищої освіти за ОПП «Інформаційні технології в бізнесі».

Доцент Юліанна СТАДНИК, гарант освітньої програми «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, поділилася досвідом використання технік тайм-менеджменту в ІТ-сфері та окреслила можливості їх адаптації під навчальний процес в Університеті та для роботи викладачів, що дозволить учасникам навчального процесу стати більш гнучкими та готовими до нестандартних ситуацій під час навчання, вирішувати такі ситуації без стресу та втрати продуктивності.

Професорсько-викладацький колектив кафедри також наголосив на важливості застосування інструментарію тайм-менеджменту у своїй роботі для досягнення власних професійних цілей та задоволення потреб студентів і університетської спільноти. Тому вдосконалення навичок тайм-менеджменту залишається важливим завданням для кожного викладача кафедри, щоб забезпечити якісну освіту та розвиток науки в Україні.