Наукові семінари викладачів кафедри економіки та публічного управління спільно із здобувачами другого (магістерського) рівня освіти

19.05.2022 | 11:02

З нагоди Всеукраїнського фестивалю науки 16-17 травня проведені наукові семінари професорсько-викладацького складу кафедри економіки та публічного управління спільно із здобувачами другого (магістерського) рівня освіти в рамках щорічного Фестивалю науки у Львівському національному університеті імені І. Франка.

16 травня проведено науковий семінар на тему «Конкурентоспроможність вітчизняної робочої сили на світовому ринку праці», доповідач доцент кафедри економіки та публічного управління Оксана Пікулик. Мета заходу — визначити та проаналізувати кон’юнктурні зміни, що відбуваються на світовому ринку праці у професійно-кваліфікаційному складі трудового потенціалу і полягають у звуженні ділянки використання важкої фізичної та некваліфікованої праці та зростанні питомої ваги розумової праці. Під час заходу було розкрито та обговорено основні риси кваліфікації робочої сили (багатопрофільність, інтелектуалізація,  динамізм), які разом з організацією та мотивацією праці стають вирішальною ланкою в підвищенні її конкурентоспроможності.

17 травня – науково-практичний семінар на тему: «Публічне управління та адміністрування: досвід України та країн Європейського Союзу». Доповідач: доцент Василь Зеленко. В ході дискусії обговорювались такі проблеми: засади зародження наднаціонального публічного управління у ЄС, проблеми щодо функціонування системи наднаціонального управління ЄС на сучасному етапі, особливості публічного управління у сфері соціальної політики в ЄС, спільні та відмінні риси української моделі публічного управління з континентальною та Беверіджською, прогнозовані проблеми публічного управління та адміністрування у післявоєнній Україні. В ході обговорення, окремою темою піднялось питання щодо подальшого розвитку системи вищої освіти в Україні та ЄС – як основоположної бази розвитку сучасної держави. Дискутували про роль фундаментальних досліджень в економічному зростанні в ЄС. В загальному, подальший розвиток національної моделі публічного управління та адміністрування дуже великою мірою залежить від якісного виконання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС.