Міжнародне стажування д.е.н., професора Наталії Ситник та д.е.н., доцента Галини Капленко

31.12.2021 | 00:00

30 листопада 2021 року завідувач кафедри фінансового менеджменту д.е.н., професор Наталія Ситник та завідувач кафедри економіки та публічного управління д.е.н., доцент Галина Капленко завершили програму МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ «ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ», яке тривало протягом вересня-листопада 2021 року.

Основною метою стажування було обмін досвідом та вдосконалення практичних навичок науковців та практиків щодо об’єктивного оцінювання імовірних ризиків в системі публічного управління в умовах глобалізаційних змін та викликів сучасності; аналізу та співставлення результатів сучасних реформ в Україні та країнах Європи, розробки сучасних механізмів їх імплементації задля суспільної безпеки.

Платформами для проведення заходів в рамках стажування були Scientific Research Institute of Public Administration and Management of National University “Chernihiv Polytechnic” (Ukraine), International Scientific and Educational Platform “UPDATE” (Ukraine), Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera w Wołominie (Poland), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli (Poland), Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (Poland).

Основним спікерами виступили представники з польської сторони Doctor of Technical Sciences Wojciech Slomka, Doctor of Science Mateusz Piskorski, Doctor in social sciences in the field of sociology Małgorzata Kołecka, Doctor Radosław Zagórski, Doctor Karolina Psonka. Презентація доповідей польських партнерів відбулася за підтримки кандидата наук з державного управління, старшого наукового співробітника відділу регіональної екологічної політики і природокористування ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долінського НАН України» Інни Куліш.

Учасники стажування взяли участь у проведенні циклу наукових тренінгів «Напрями європеїзації публічного управління та місцевого самоврядування», на яких обговорювали питання розвитку державних інституцій та системи державної служби, надання державних послуг в умовах глобалізації та інтеграційних змін; мотиваційного тренінгу «Управління особистою ефективністю: методи управління змінами», під час якого вдосконалили навички планування здійснення змін, опанували принципи опору змінам в умовах формування лідерських навичок сучасного управлінця; були залучені до вебінарів «Місцева демократія, залучення людей до участі у місцевих справах в Європі: досвід Польщі», на якому обговорили питання принципу участі громадян у процесі прийняття управлінських рішень в умовах сучасних викликів; взяли участь у науковій дискусії «Від управління до врядування: принципи, підходи, інструменти сучасної системи публічного управління», метою якої було окреслити моделі та алгоритми управління розвитком, роль міжнародних організацій у розробці та впровадженні інструментів доброго врядування.

До проведення тренінгів були залучені експерти-консультанти з питань глобалізації та інтеграції, стратегічного планування доктор наук з державного управління Ігор Козюра, кандидат наук державного управління Володимир Вакуленко, кандидат економічних наук Ольга Берданова, консультант з місцевої демократії і виборів кандидат наук державного управління Олександр Титаренко, консультант з маркетингу та брендингу територій, демократичного врядування кандидат економічних наук Наталія Гринчук, консультант з логістики, лідерства, урбаністики, цифрової трансформації кандидат наук державного управління Григорій Борщ.

До участі у заходах була запрошена Перший заступник директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу кандидат наук з державного управління Юлія Лихач, яка провела методологічну консультацію «Система управління, орієнтована на результат», окреслила питання управління якістю у міжнародному контексті, охарактеризувала інструменти забезпечення ефективності, результативності та якості діяльності органів публічної влади, інструменти забезпечення прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах сучасних глобальних викликів.

Під час дистанційного етапу учасники стажування мали можливість ознайомитися з навчально-науковими матеріалами за темами «Вплив процесів глобалізації на розвиток стратегій управління», «Євроінтеграційна політика України: глобальні впливи та сучасні реалії», «Вплив глобалізаційних змін на ефективність взаємодії в системі публічного управління України», «Глобальна нестабільність: потреби інноваційної модернізації» тощо.

Під час стажування було проведено 3-тю Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасна парадигма публічного управління» (на базі Львівського національного університету ім. І.Франка), за результатами якої видано збірник тез.

Загальні результати Міжнародного стажування у вигляді наукових статей опубліковані у міжнародному періодичному виданні SOCIOWORLD (Tallinn, Estonia).