Міжкафедральний науково-методичний семінар на тему: “Сучасні проблеми застосування інформаційних технологій в обліку, оподаткуванні та публічному адмініструванні”

14.05.2024 | 20:32

14 травня 2024 року в рамках щорічного Фестивалю науки в Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті управління фінансами та бізнесу  відбувся  міжкафедральний науково-методичний семінар на тему: “Сучасні проблеми застосування інформаційних технологій в обліку, оподаткуванні та публічному адмініструванні”.

Науково-методичний семінар відбулася в межах співпраці кафедр цифрової економіки та бізнес-аналітики (завідувачка – д.е.н., професор Шевчук І.Б.), обліку, аналізу і контролю (в.о. зав. кафедри – професор Романів Є.М.), публічного адміністрування та управління бізнесом (завідувачка – д.е.н., професор Комарницька Г.О.).

Організаторами заходу виступили Орест Мищишин,  Світлана Приймак та Борис Карпінський.

На семінар були запрошені стейкхолдери освітньо-професійних програм «Інформаційні технології в бізнесі», «Облік, аналіз та фінансові розслідування», «Публічне адміністрування та управління бізнесом», представники бізнесу, професори та доценти кафедр факультету управління фінансами та бізнесу, здобувачі вищої освіти.

Декан факультету управління фінансами та бізнесу, к.е.н., доцент Андрій Стасишин  привітав учасників семінару, наголосив на важливості проведення таких заходів, актуалізував проблеми професійного застосування інформаційних технологій в сучасному цифровому середовищі та побажав всім модераторам і доповідачам успішних виступів, а учасникам зустрічі – плідної результативної роботи.

ПРОГРАМА

міжкафедрального науково-методичного семінару

Сучасні проблеми застосування інформаційних технологій в обліку, оподаткуванні та публічному адмініструванні

 

Андрій СТАСИШИН, к.е.н., доцент, декан факультету управління фінансами та бізнесу

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Ірина ШЕВЧУК, д.е.н., професор, завідувачка кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

ЧИМ КОРИСНИЙ MICROSOFT 365 ДЛЯ БІЗНЕСУ?

Євген РОМАНІВ к.е.н., професор, в.о. зав. кафедри обліку, аналізу і контролю

ОСНОВНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ганна КОМАРНИЦЬКА, д.е.н., професор, завідувачка кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

АДАПТАЦІЯ ДО ЦИФРОВОГО СВІТУ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙ ТА КОМПЕТЕНЦІЙ У БІЗНЕСІ ТА ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

Мирон ПАЦАЙ, керівник відділу технічного нагляду та комп’ютерного забезпечення департаменту освіти Львівської ОВА

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інна ПАНЧЕНКО к.е.н., аудитор,директор ТОВ “ЕС.СІ.АЙ.-КОНСАЛТИНГ”

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Юрій ІВАЩЕНКО, провідний консультант управління цифрового розвитку Львівської ОВА

ВІДКРИТІ ДАНІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Орест МИЩИШИН, к.ф.-м.н., доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ

Світлана ПРИЙМАК, к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу і контролю

РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА ЗНАНЬ НОВІТНІХ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Борис КАРПІНСЬКИЙ, д.е.н., професор кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

ЯВИЩЕ ПРАВОВОЇ БАЙДУЖОСТІ У СУСПІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ: ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ, ПОДАТКИ ТА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Владислав ХІТА,  аналіт оподаткування  в мережі аптек “Подорожник”

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Богдан КОПИЛЬЧАК Ph.D., магістр кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ В ДІЯ СІТІ ДЛЯ ІТ БІЗНЕСУ

Дарина ДІХТЯРУК, здобувач вищої освіти за освітньою програмою «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Віталій ГОНЧАР, здобувач вищої освіти за освітнім ступенем – магістр за освітньою програмою «Публічне адміністрування та управління бізнесом»

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Христина ФЕДОРЧУК, здобувач вищої освіти за освітньою програмою «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАННЯХ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Оксана ЗАДВІРНА, фінансовий директор ТОВ «Меблевий парк»
Володимир МІТРУХІН, керівник планово-економічного відділу ТОВ «Картонно-паперова компанія»

 

Під час зустрічі учасники обговорили можливості запровадження концепції Індустрії 4.0, нових програм автоматизованого обліку і оподаткування, електронного документообігу, інструментів Micrposoft 365 у навчальні компоненти відповідних навчальних планів, що дозволить осучаснити освітні програми та забезпечити їх відповідність вимогам сучасного ринку праці. Крім того, увагу було виділено темі правової байдужості в умовах воєнного стану, що є актуальною проблемою в сучасних реаліях та висвітлити питання використання відкритих даних в органах публічної влади.

Захід пройшов на високому рівні, надавши можливість обміну практично-орієнтованою інформацією між учасниками. Обговорювалися питання вдосконалення освітніх програм, співпраці зі стейкхолдерами та здобувачами вищої освіти, а також аналіз впровадження сучасних цифрових технологій та моделей у бізнесі, обліку, оподаткуванні  та цифрової економіки. Учасники семінару активно долучалися до обговорення дискусійних питань і продукували нові ідеї та пропозиції щодо вирішення нагальних проблем, що існують у сфері застосування інформаційних технологій.

Організатори семінару висловлюють подяку учасникам семінару, стейкхолдерам та здобувачам вищої освіти за їхні змістовні та обґрунтовані доповіді, а також за активну участь у заході.