Міжкафедральний науково-методичний семінар «Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів освітнього процесу у сучасному Університеті»

18.12.2021 | 23:09

17 грудня  2021 провели міжкафедральний (кафедра економіки та публічного управління й кафедра фінансового менежменту) науково-методичний семінар. Тема семінару «Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів освітнього процесу у сучасному Університеті».

До важливих завдань модернізації системи вищої освіти України належить розвиток науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів. Підтверджується це тим, що їх наукова діяльність за Законом України «Про вищу освіту» розглядається як обов’язковий чинник підготовки здобувачів вищої освіти в університеті і повинна базуватись на максимальній інтеграції освіти і науки. Відтак інтеграція освітньої та наукової складових у діяльності сучасного Університету є необхідною умовою якісної підготовки здобувачів вищої освіти, розвитку та реалізації їх інтелектуальних, творчих здібностей, вагомим чинником розвитку наукового й інноваційного потенціалу держави.

Входження України до Європейського простору вищої освіти та Європейського дослідницького простору актуалізує потребу в обґрунтуванні концепції та методології реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу Університету.

Обговорили концептуальні основи та методологічні підходи до реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів освітнього процесу, освітнє середовище науково-дослідницької діяльності в Університеті, сучасні виклики до його складу, компонентні складові та умови формування дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти, основні складові розвитку дослідницької компетентності, роль викладачів у цьому процесі. Окремими предметом цілеспрямованих дискусій виступили якість магістерської підготовки, академічна доброчесність, основи реалізації викладання на основі досліджень. Дискутували про основні механізми розвитку кар’єри дослідника в системі вищої освіти, форми реалізації науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти.

Доповідачі:

  • д.е.н., доцент Капленко Г.В. (завідувач кафедри економіки та публічного управління) – «Наукове керівництво як найважливіший фактор організації студентської наукової роботи»
  • д.е.н., професор Ситник Н.С. (завідувач кафедри фінансового менеджменту) – «Інформаційно-інноваційний простір для науки та освіти»
  • д.е.н., професор Ватаманюк-Зелінська У.З. (професор кафедри фінансового менеджменту) – «Цифрова трансформація у сфері науки в Україні»
  • к.е.н., доцент Пікулик О.І. (доцент кафедри економіки та публічного управління) – «Рівні самореалізації студентів у навчально-дослідній діяльності»
  • к.е.н., Табачук А.Я. (доцент кафедри економіки та публічного управління) – «Дослідницька компетентність студентів та методика її діагностики»
  • к.е.н., доцент Дубик В.Я. (доцент кафедри фінансового менеджменту) – «Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети  поширення серед молодих вчених»
  • к.е.н., доцент Західна О.Р. (доцент кафедри фінансового менеджменту) – «Складники успішної наукової діяльності: співпраця, публікації, гранти, презентації»