Методичний семінар на тему: «Створення та атестація електронних навчальних курсів»

21.01.2022 | 14:06

20 січня 2022 року на кафедрі цифрової економіки та бізнес-аналітики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся методичний семінар на тему «Створення та атестація електронних навчальних курсів». Доповідачі д.е.н., професор Шевчук І.Б., к.е.н., доцент Старух А.І.

Розпочала методичний семінар завідувач кафедри д.е.н., професор Шевчук І.Б., яка наголосила на необхідності створення електронних навчальних курсів на платформі Moodle, адже це сприятиме покращенню якості знань студентів, можливості їх доступу до освіти у форматі 7×24 в умовах пандемії COVID-19 та формуватиме контент інформаційного освітнього простору Факультету та Університету, які є складовими глобального міжнародного освітнього е-середовища.

К.е.н., доцент Старух А.І. виступила з доповіддю на тему «Порядок атестації та змістовно-наукова оцінка якості електронного курсу». Доповідач окреслила основні аспекти організації та проведення атестації електронних навчальних курсів, звернула увагу на учасників семінару на основні характеристики електронних навчальних курсів та їх структуру, детально зупинилася на питаннях змістовно-наукового та структурно-функціонального оцінювання курсу кафедрою та Атестаційною комісією.

Продовжила доповідь темою «Створення контенту електронного навчального курсу» д.е.н., професор Шевчук І.Б. і продемонструвала як додати до сформованого в системі Moodle електронного навчального курсу певні ресурси («Сторінка», «URL (web-посилання)», «Книга», «Файл») та види діяльності («Завдання», «Глосарій», «Форум», «Урок», «Вибір», «Вікі», «Зворотній зв’язок», «Анкета», «Тест»), які залежно від змісту курсу й концепції викладання дозволяють структурувати навчально-методичний матеріал та дають змогу швидко обмінюватися інформацією зі студентами й оцінювати результати їхньої роботи.

Також доповідач у рамках теми «Тестовий контроль знань студентів у Moodle» розповіла про особливості проведення тестового контролю знань студентів у Moodle та як підготувати файли з тестовими завданнями, щоб завантажити їх у систему. Продемонструвала можливість розробляти тести, які містити питання різних типів:

  • множинний вибір – питання, у якому можна вибирати одну або декілька відповідей з наданого списку;
  • коротка відповідь – відповідь одним словом, яке студент має ввести з клавіатури;
  • числова відповідь – відповідь числом, яке студент має ввести з клавіатури;
  • відповідність – встановлення відповідності;
  • правильно-неправильно – є лише два варіанти відповіді на питання «правильно» чи «неправильно».

Після завершення доповідей викладачі кафедри взяли активну участь в обговоренні тематики методичного семінару.

Крім того, представлено на кафедрі, проведено змістовно-наукову оцінку якості та подано на атестацію наступні електронні курси в системі Moodle:

  1. «Бізнес у соціальних мережах» – загальноуніверситетська вибіркова дисципліна (ДВВС) для студентів ІІІ курсу. Викладач: д.е.н., професор Шевчук І.Б.
  2. «Вступ до фаху» – нормативна навчальна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (І курс) спеціальності 051 «Економіка» ОП «Інформаційні технології в бізнесі». Викладач: д.е.н., професор Шевчук І.Б.
  3. «Системи прийняття рішень» – нормативна навчальна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ІV курс) спеціальності 051 «Економіка» ОП «Інформаційні технології в бізнесі». Викладач: д.е.н., професор Шевчук І.Б.
  4. «Бенчмаркінг бізнесу» – загальноуніверситетська вибіркова дисципліна (ДВВС) для студентів ІІ курсу. Викладач: к.е.н., доцент Старух А.І.
  5. «Комп’ютерні мережі» – вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ІІ курс) спеціальності 051 «Економіка» ОП «Інформаційні технології в бізнесі». Викладач: ст. викладач Ситник В.Ю.

Проведення методичних семінарів дозволяє завжди бути не просто обізнаним з останніми змінами і подіями в освіті й науці, а й використовувати отримані знання для удосконалення викладання освітніх компонентів та удосконалення їх навчально-методичного забезпечення.